Συχνές ερωτήσεις


Γενικές Ερωτήσεις

Τo VoIP (Voice over IP) ή στα ελληνικά ΦεΔΠ (Φωνή επι Διαδικτυακού προτοκόλου) είναι μια ομάδα πρωτοκόλλων-τεχνολογιών (Η323, SIP) η οποία επιτρέπει φωνητική συνομιλία μέσω internet σε πραγματικό χρόνο. Οι κλήσεις μεταξύ VoIP συσκευών είναι δωρεάν, ενώ για κλήσεις προς δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ανα τον κόσμο οι τιμές VoIP είναι σαφώς χαμηλότερες απο αυτές των παραδοσιακών παρόχων.

Η VoIP τηλεφωνία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή τηλεφωνία όπως την γνωρίζουμε. Καταρχήν δεν έχει γεωγραφικά όρια αφού λειτουργεί όπου υπάρχει internet, έτσι μπορεί να βρίσκεστε στην Νέα Υόρκη, άλλα όποιος βρίσκεται στην Ελλάδα θα εξακολουθεί να μπορεί να σας καλέι με αστική χρέωση. Επιπλέον, σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις με πολύ χαμηλές χρεώσεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα πολύ μεγάλο εύρος συσκευών. Έτσι η VoIP τηλεφωνία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και την οικονομία της σταθερής, με την ευελιξία και την κινητικότητα της κινητής.

Για να γίνετε συνδρομητής πλοηγηθείτε στο Mynumber, και ακολουθήσετε την σύντομη διαδικασία εγγραφής και επιλογής αριθμων. Να θυμάστε ότι για την πλήρη ενεργοποίηση της υπηρεσίας θα χρειαστεί να κάνετε ταυτοποίηση ανεβάζοντας κάποια νομιμοποιητικά έγγραφα ανάλογα με το αν είστε φυσικό πρόσωπο ή εταιρία.

To mynumber είναι η πλατφόρμα μέσω της οποίας αγοράζετε αριθμούς, ανανεώνετε αριθμούς αλλά αγοράζετε και χρόνο ομιλίας. Το myvoip.yuboto.com είναι η πλατφόρμα μέσω της οποίας βλέπετε κλήσεις που έχετε κάνει, ενεργοποιείτε τηλεφωνητή καθώς και εκτροπές τον εισερχόμενων κλήσεων των συνδέσεων σαςΦορητότητα

Φυσικά και μπορείτε κάνοντας απλά μία αίτηση φορητότητα στην Yuboto. Η διαδικασία είναι απλή και απο την στιγμή που ο πάροχος δότης αποδεχτεί το αίτημα μας θα χρειαστούν περίπου 3 ημέρες μέχρι η διαδικασία να ολοκληρωθεί.

Δεν χάνεται καμία κλήση καθώς ενεργοποιούμε τον λογαριασμό σας παράλληλα με την υπάρχουσα τηλεφωνική σας σύνδεση.Αριθμοδότηση

Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Κάθε σύνδεση μπορεί να έχει απεριόριστους εισερχόμενους τηλεφωνικούς αριθμούς, απο διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αν αυτό χρειάζεται.

Μπορείτε να αγοράσετε όσους τηλεφωνικούς αριθμούς χρειάζεστε, συνεχόμενους ή μη, απο οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή επιθυμείτε. Το κόστος των αριθμών ξεκινάει απο 36 ευρώ το χρόνο.

Όλοι οι αριθμοί yuboto δέχονται 2 ταυτόχρονες εισερχόμενες κλήσεις με εξαίρεση τους κεφαλικούς αριθμούς των πακέτων Startup, Βusiness και Corporate οι οποίοι μπορούν να δέχονται παραπάνω.

Κάθε τηλεφωνικός αριθμός Yuboto επιτρέπει συγκεκριμένο αριθμό ταυτόχρονων εισερχόμενων κλήσεων. Μόλις ο αριθμός των εισερχόμενων καναλιών καλυφθεί, τότε ο αριθμός αυτός δεν θα μπορεί να λάβει επιπλέον εισερχόμενες κλήσεις και θα βγάζει σήμα κατειλημμένου.

Φυσικά, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον εισερχόμενα κανάλια σε όποιον αριθμό επιθυμείτε οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε επιπλέον ζεύγος εισερχόμενων κανάλιων, κοστίζει 12 ευρώ τον χρόνο.Πακέτα Σύνδεσης

Κάθε σύνδεση Yuboto μπορεί να πραγματοποιήσει μέχρι 2 ταυτόχρονες εξερχόμενες κλήσεις. Στην περίπτωση των συνδέσεων SIP Trunk, δίνεται η δυνατότητα και για περισσότερες

Η τηλεφωνική σύνδεση Ring Group επιτρέπει σε μία ομάδα ανθρώπων να μοιράζονται τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό.

Η τηλεφωνική σύνδεση IVR επιτρέπει την αυτόματη κατανομή κλήσεων ενός εισερχόμενου τηλεφωνικού αριθμού σε διάφορα τμήματα ανάλογα με τις επιλογές καλούντος. Κατά την εκκίνηση της κλήσης αναπαράγεται ένα ηχογραφημένο μήνυμα οδηγιών.Ταυτοποίηση

ΙΔΙΩΤΕΣ

1. Αίτηση/Όροι για την παροχή της υπηρεσίας.

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

3. Σε περίπτωση φορητότητας: Φωτοτυπία του τελευταίου λογαριασμού της τηλεφωνικής γραμμής που επιθυμείτε να μεταφέρετε στη Yuboto.4.

4. Αποδεικτικό Διεύθυνσης Κατοικίας (Φωτοτυπία στοιχείων Εκκαθαριστικού ή λογ/σμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο ή άλλος λογαριασμός τηλεφωνίας)

5. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε)

1. Φωτοτυπία Φ.Ε.Κ. σύστασης – Εκπροσώπησης

2. Υπεύθυνη δήλωση ισχύος του συγκεκριμένου Φ.Ε.Κ.

3. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου

4. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

Ο.Ε. και Ε.Ε. – ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ – ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

1. Σύσταση της εταιρίας με την σφραγίδα καταχώρησης στο μητρώο του πρωτοδικείου (Καταστατικό Υπευθυνη δήλωση η οποία αναφέρει ότι δεν υπάρχει τροποποίηση σε έδρα /σκοπό / διαχειριστή – εκπρόσωπο

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου νόμιμου εκπροσώπου

3. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή τιμολόγιο πρόσφατο ή απόδειξη ταμειακής μηχανής

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου Επιχειρηματία

3. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

ΔΗΜΟΙ (ΟΤΑ)

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ή απόσπασμα απόφασης – πρακτικού) Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο να φαίνεται το όνομα αυτού που εξουσιοδοτείται για την σύναψη συμβάσεων ο οποίος και δεσμεύει με την υπογραφή του τον Δήμο.

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

3. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Εκκλησιαστικές κλπ)

1. ΑΠΟΦΑΣΗ (ή απόσπασμα απόφασης – πρακτικού) ΔΣ στο οποίο να φαίνεται το όνομα αυτού που εξουσιοδοτείται για την σύναψη συμβάσεων ο οποίος και δεσμεύει με την υπογραφή του.

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας του (δύο όψεις) ή διαβατηρίου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

3. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

Δικαιολογητικά Αλλοδαπών Υπηκόων

1. Διαβατήριο σε ισχύ.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας παραμονής σε ισχύ ή δελτίο πρόσφυγα

3. Λογαριασμός τηλεφωνίας προηγούμενου παρόχου, εφόσον πρόκειται για ενεργοποίηση σε υπάρχουσα τηλεφωνική γραμμή.

Η διαδικασία ταυτοποίησης απαιτείται από την εθνική επιτροπή τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.

Μπορείτε να μας στείλετε τα έγγραφα με FAX στο 2106812386 , ή με ταχυδρομείο στην παρακάτω διεύθυνση:
Yuboto ΕΠΕ
Κατσαντώνη & Ολυμπίας 2
Μεταμόρφωση
Τ.Κ. 14452
Αθήνα
Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τον κωδικό που σας δίνεται κατα την διαδικασία παραγγελίας για να μπορούν να αντιστοιχηστούν με τον λογαριασμό σας.

Ψηφιακές ευκολίες banner
Δείτε επιπλέον ψηφιακές ευκολίες που παρέχονται στους συνδρομητές της Yuboto.
Ψηφιακές ευκολίες
Συσκευές VoIP Banner
Δείτε συμβατές συσκευές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
Συσκευές VoIP