Πόσους τηλεφωνικούς αριθμούς μπορώ να έχω σε μια VoIP σύνδεση;

Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στους αριθμούς που μπορείτε να αγοράσετε. Κάθε σύνδεση μπορεί να έχει απεριόριστους εισερχόμενους τηλεφωνικούς αριθμούς, ακόμα και απο διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αν αυτό απαιτείται.

Τηλεφωνικό Κέντρο στο Cloud

ψηφιακές ευκολίες

Yuboto Telephony SIP Trunk

ψηφιακές ευκολίες