Τηλεφωνικοί αριθμοί από 65 χώρες του κόσμου

Διαλέξτε τον αριθμό που σας ταιριάζει!

Η Yuboto μέσω διεθνούς διασύνδεσης εξασφάλισε εισερχόμενους τηλεφωνικούς αριθμούς απο 65 χώρες και εκατοντάδες πόλεις. Αν έχετε φίλους, πελάτες ή συνεργάτες κάτοικους εξωτερικού, φέρτε τους πιο κοντά δίνοντας τους την δυνατότητα να σας καλούν με αστική χρέωση.

Η κλήση έρχεται μέσω internet στις εγκαταστάσεις της Yuboto στην Ελλάδα και κατόπιν εκτρέπεται επίσης μέσω internet στην συσκευή σας. Ετσι εσείς δεν χρεώνεστε τίποτα 

Δείτε παρακάτω την λίστα με τις υποστηριζόμενες χώρες και πόλεις.

Αποκτήστε Αριθμό Εξωτερικού

Χρόνος Ενεργοποίησης:

3 εργάσιμες ημέρες με την προϋπόθεση ότι μας έχετε αποστείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης. Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία σας η υπηρεσία δεν θα είναι πλήρως λειτουργική. Δείτε ποια έγγραφα απαιτούνται στον παρακάτω πίνακα.

Yποστηριζόμενες χώρες


Χωρα

Κόστος / έτος

Έγγραφα

Σημειώσεις

Argentina

148,8€

-

-

Australia

148,8€

-

-

Bahrain

223,2€

1, 2, 4, 7

-

Belgium

148,8€

1, 5

-

Brazil

148,8€

-

-

Bulgaria

148,8€

1, 6

-

Canada

148,8€

-

-

Chile

148,8€

-

-

Colombia

297,6€

-

-

Costa Rica

148,8€

1, 3

-

Croatia

148,8€

1, 2, 3

-

Cyprus

148,8€

1, 2, 3, 7

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ίδρυσης κυπριακής εταιρίας, εάν η εγγραφή πραγματοποιείται για λογαριασμό εταιρίας.

Czech Republic

148,8€

-

-

Denmark

148,8€

-

-

Dominican Republic

148,8€

-

-

El Salvador

223,2€

-

-

Estonia

148,8€

-

-

Finland

148,8€

-

-

France

148,8€

1, 5

-

Georgia

223,2€

1, 6

-

Germany

148,8€

1, 2, 6, 7, 8

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ίδρυσης γερμανικής εταιρίας, εάν η εγγραφή πραγματοποιείται για λογαριασμό εταιρίας.

Hong Kong

223,2€

1, 2, 4, 7

-

Hungary

148,8€

1, 6

-

Ireland

148,8€

1, 5

-

Israel

148,8€

-

-

Italy

148,8€

1, 5

-

Japan

148,8€

1, 3

-

Latvia

148,8€

-

-

Lithuania

223,2€

-

-

Luxembourg

148,8€

1, 3

-

Malaysia

223,2€

1, 2, 4, 7

-

Malta

148,8€

1,2,4,7

-

Mexico

148,8€

-

-

Netherlands

148,8€

1, 4

Ακριβής περιγραφή της υπηρεσίας στην οποία θα γίνει χρήση του DID.

New Zealand

148,8€

-

-

Norway

148,8€

-

-

Panama

223,2€

-

-

Peru

223,2€

-

-

Poland

148,8€

-

-

Portugal

148,8€

1, 4

-

Puerto Rico

223,2€

-

-

Romania

148,8€

-

-

Slovakia

148,8€

-

-

Slovenia

148,8€

-

-

South Africa

148,8€

1, 2, 5, 7

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου: Εθνικό δελτίο ταυτότητας της Νοτίου Αφρικής, βιομετρική ταυτότητα ή διαβατήριο της Νοτίου Αφρικής (έκδοση από οποιαδήποτε χώρα)

Spain

148,8€

1, 4

-

Sweden

148,8€

-

-

Switzerland

148,8€

1, 4

-

Thailand

223,2€

1, 3

-

Turkey

148,8€

1, 2, 3, 7

Για εγγραφή τοπικού DID: Αντίγραφο τουρκικής ταυτότητας, τουρκικός αριθμός κινητού τηλεφώνου και ο τελευταίος λογαριασμός του κινητού τηλεφώνου. Αποστέλλεται κωδικός επιβεβαίωσης στο κινητό τηλέφωνο που θα υποδείξετε. Για Εθνικούς αριθμούς Τουρκίας, τα στοιχεία εγγραφής και τα έγγραφα θα πρέπει να είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες.

Ukraine

297,6€

1, 2, 3

Η διαδικασία εγγραφής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για λογαριασμό εταιρίας.

United Kingdom

148,8€

-

-

United States

148,8€

-

-

Venezuela

223,2€

-

-

Απαιτούμενα έγγραφα:


  1. Ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης και τηλέφωνο επικοινωνίας.
  2. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ. Εάν η εγγραφή γίνεται για λογαριασμό εταιρίας, μαζί με το αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας, θα πρέπει να προσκομίζεται και πιστοποιητικό ίδρυσης της εταιρίας.
  3. Διεύθυνση οπουδήποτε στον κόσμο.
  4. Τοπική διεύθυνση, στην ίδια χώρα με το υπό παραγγελία DID.
  5. Τοπική διεύθυνση, στην ίδια περιοχή με το υπό παραγγελία DID.
  6. Τοπική διεύθυνση, στην ίδια πόλη με το υπό παραγγελία DID.
  7. Αποδεικτικό διεύθυνσης (αντίγραφο λογαριασμού εταιρίας κοινής ωφελείας, όχι παλαιότερου των 6 μηνών)
  8. Απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή ειδικής φόρμας εγγραφής από τον τελικό χρήστη. Θα σας αποσταλεί η φόρμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής.

Οι αριθμοί παρέχονται για εισερχόμενες κλήσεις.
Για να πραγματοποιήσετε εξερχόμενες κλήσεις επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις χρεώσεις και τυχόν περιορισμούς.
Οι παραπάνω τιμές συμβεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
Οι τιμές δεν επιβαρύνονται με το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016

Οι αριθμοί παρέχονται σε συνεργασία με Διεθνείς Παρόχους και εφαρμόζονται οι όροι του Παρόχου εξωτερικού ανάλογα με την Χώρα.
Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της η Yuboto δικαιούται να προβεί σε μονομερή προσωρινή διακοπή της Υπηρεσίας προς τον Πελάτη λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς την Yuboto.
Η Yuboto δεσμεύει τον τηλεφωνικό αριθμό εξωτερικού μόνο για 30 ημερολογιακές ημέρες έπειτα από τη διακοπή των υπηρεσιών του Πελάτη.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τηλεφωνικοί αριθμοί απο 61 πόλεις της Ελλάδας

Η Yuboto, αδειοδοτημένος πάροχος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σας παρέχει τηλεφωνικούς αριθμούς από 61 πόλεις της Ελλάδας.