Εξερχόμενες Κλήσεις

Μάθετε το κόστος κλήσης για τους προορισμούς που σας ενδιαφέρουν

Ενδεικτικές χρεώσεις για
δημοφιλείς Διεθνείς ΠροορισμούςΑναλυτικός κατάλογος χρεώσεων Yuboto Telephony

Μάθετε άμεσα το κόστος κλήσης για τους προορισμούς που σας ενδιαφέρουν κατεβάζοντας τον Αναλυτικό κατάλογο χρεώσεων.

Shortcodes

Μάθετε το κόστος κλήσης για Σύντομους Κωδικούς & Μη Γεωγραφικούς Αριθμούς


Αναλυτικοί κατάλογοι χρεώσεων Shortcodes

Μάθετε άμεσα το κόστος κλήσης για τους Σύντομους Κωδικούς & Μη Γεωγραφικούς αριθμούς που σας ενδιαφέρουν κατεβάζοντας τον Αναλυτικό κατάλογο χρεώσεων Σύντομων Κωδικών & Μη Γεωγραφικών αριθμών.

Οι κλήσεις προς αριθμούς μεριζόμενης χρέωσης της σειράς 800 δεν χρεώνονται.
Οι κλήσεις προς αριθμούς μεριζόμενης χρέωσης της σειράς 801 χρεώνονται προς €0,0648 ανά λεπτό, με βήμα χρέωσης το λεπτό περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και του Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016.
Οι κλήσεις προς διεθνείς αριθμούς International Freephones της σειράς 00800 χρεώνονται προς €0,0476 ανά λεπτό περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και του Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016.