Μπορώ να πάρω μια σειρά απο συνεχόμενους αριθμούς;

Μπορείτε να αγοράσετε όσους τηλεφωνικούς αριθμούς χρειάζεστε, συνεχόμενους ή μη, απο οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή επιθυμείτε. Το κόστος των αριθμών ξεκινάει απο 36 ευρώ το χρόνο.

Τηλεφωνικό Κέντρο στο Cloud

ψηφιακές ευκολίες

Yuboto Telephony SIP Trunk

ψηφιακές ευκολίες