Μπορώ να έχω την VoIP σύνδεση μου registered σε παραπάνω από μια συσκευές;

Κάθε σύνδεση VoIP κανονικά πρέπει να λειτουργεί με μια συσκευή μόνο. Παρόλα αυτά αν κάνετε την σύνδεση σας register σε παραπάνω από μια συσκευές αυτή θα λειτουργήσει κανονικά αν πρόκειται για Προσωπική Τηλεφωνική σύνδεση VoIP.

Προσοχή όμως διότι στην περίπτωση του SIP Trunk αν συνδέσετε ταυτόχρονα την σύνδεση σας σε 2 τηλεφωνικά κέντρα θα αντιμετωπίσετε προβλήματα με τις εισερχόμενες κλήσεις.