Θα χάσω κλήσεις κατά την διαδικασία φορητότητας;

Επειδή η νέα τηλεφωνική σας σύνδεση ενεργοποιείται πριν την αποσύνδεση της παλιάς σπάνια χάνονται κλήσεις

Τηλεφωνικό Κέντρο στο Cloud

ψηφιακές ευκολίες

Yuboto Telephony SIP Trunk

ψηφιακές ευκολίες