Πώς λειτουργεί στην πράξη

Κάθε εταιρία που επιθυμεί να κάνει μια προωθητική ενέργεια μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, είναι υποχρεωμένη να ζητήσει από όλους τους παρόχους τον κατάλογο των συνδρομητών τους που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικές/ προωθητικές κλήσεις και στη συνέχεια να εξαιρεί από τις προωθητικές της ενέργειες όλους τους συνδρομητές που έχουν ενταχθεί στα μητρώα των παρόχων τους. Αυτό σημαίνει ότι αν έχουμε εμείς ένα συνδρομητή Yuboto που έχει ζητήσει και έχει ενταχθεί σε αυτό τον κατάλογο, αλλά τον καλέσουν για κάποια προωθητική ενέργεια, υπεύθυνος είναι αυτός που πραγματοποίησε την προωθητική/διαφημιστική ενέργεια χωρίς να ζητήσει από τη Yuboto το Μητρώο που τηρεί για το άρθρο 11 Ν. 3471/2006.