Πόσες ταυτόχρονες εισερχόμενες κλήσεις μπορεί να δέχεται κάθε αριθμός Yuboto;

Όλοι οι αριθμοί yuboto δέχονται 2 ταυτόχρονες εισερχόμενες κλήσεις με εξαίρεση τους κεφαλικούς αριθμούς των πακέτων Startup, Βusiness και Corporate οι οποίοι μπορούν να δέχονται παραπάνω.

Τηλεφωνικό Κέντρο στο Cloud

ψηφιακές ευκολίες

Yuboto Telephony SIP Trunk

ψηφιακές ευκολίες