Πόσες ταυτόχρονες εισερχόμενες κλήσεις μπορεί να δέχεται κάθε αριθμός Yuboto;

Όλοι οι αριθμοί yuboto δέχονται 2 ταυτόχρονες εισερχόμενες κλήσεις με εξαίρεση τους κεφαλικούς αριθμούς των πακέτων Startup, Βusiness και Corporate οι οποίοι μπορούν να δέχονται παραπάνω.