Τι είναι τα εισερχόμενα κανάλια;

Κάθε τηλεφωνικός αριθμός Yuboto επιτρέπει συγκεκριμένο αριθμό ταυτόχρονων εισερχόμενων κλήσεων. Μόλις ο αριθμός των εισερχόμενων καναλιών καλυφθεί, τότε ο αριθμός αυτός δεν θα μπορεί να λάβει επιπλέον εισερχόμενες κλήσεις και θα βγάζει σήμα κατειλημμένου.