Πως λειτουργεί η διαδικασία της φορητότητας;

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης φορητότητας γίνεται αίτημα στον υφιστάμενο πάροχο σας για την αποδέσμευση και μεταφορά της γραμμής.

Μόλις αυτό γίνει αποδεκτό, τότε ενεργοποιούμε τον αριθμό σας στο δίκτυο μας και σας παρέχουμε στοιχεία σύνδεσης. Ταυτόχρονα δίνουμε εντολή στον πάροχο για αποδέσμευση της γραμμής και αναδρομολόγηση προς το δίκτυο μας. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής, μπορεί να δέχεστε κλήσεις και απο την παλιά σας σύνδεση αλλά και απο την καινούρια.

Σταδιακά, η παλιά σύνδεση θα σταματήσει να λειτουργεί και όλες οι κλήσεις θα έρχονται από την καινούρια.

Σχετικά Άρθρα