Πόσους τηλεφωνικούς αριθμούς μπορώ να έχω σε μια τηλεφωνική σύνδεση;

Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Κάθε σύνδεση μπορεί να έχει απεριόριστους εισερχόμενους τηλεφωνικούς αριθμούς, απο διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αν αυτό χρειάζεται.

Τηλεφωνικό Κέντρο στο Cloud

ψηφιακές ευκολίες

Yuboto Telephony SIP Trunk

ψηφιακές ευκολίες