Μπορώ να φέρω με φορητότητα μη γεωγραφικούς αριθμούς 90ΧΧ, 8ΧΧ, 7ΧΧ, 1ΧΧΧΧ στο δίκτυο της Yuboto;

Στην Yuboto μπορούμε να δεχτουμε αλλά και να εξυπηρετήσουμε οποιοδόποτε αριθμό απο το Εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, και φυσικά μπορούμε να υποστηρίξουμε αλλά και να αναπτύξουμε για λογαριασμό σας, οποιαδήποτε υπηρεσία τηλε-ηχοπληροφόρησης μας ζητηθεί


Επικοινωνήστε μαζί μας στο 13850 και ζητήστε να σας στείλουμε προσφορά