Πως βρίσκω username & password της σύνδεσης μου

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε οποιαδήποτε συσκευή VoIP ώστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Yuboto, πρέπει πρώτα να γνωρίζετε 3 απαραίτητα στοιχεία:

  • Το username της συσκευής που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
  • Το password της συσκευής που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
  • Την IP του διακομιστή SIP της yuboto που πρόκειται να συνδεθείτε η οποία είναι 213.144.173.77

Για να βρείτε τα στοιχεία αυτά πρέπει να κάνετε login στο https://services.yuboto.com/mynumber

Συνδεθείτε στην φόρμα που θα εμφανιστεί. Τα στοιχεία που θα χρειαστείτε είναι:

  • Username, εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (σε international format π.χ. 3069XXXXXXXX)
  • Password, εσάγετε τον κωδικό πρόσβασης που λάβατε με SMS στο κινητό σας κατά την εγγραφή σας.
mynumber-account-first-step

Μόλις κάνετε login, επιλέξτε την καρτέλα Οι συνδέσεις μου όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα

mynumber-account-first-step

Στην παραπάνω σελίδα θα ανοίξουν όλες οι συνδέσεις οι οποίες έχετε οπότε θα είναι πλέον εύκολο να διαλέξετε τα στοιχεία κάποιας απο αυτές για να την παραμετροποιήσετε στην τηλεφωνική σας συσκευή ή σε κάποιο softphone