Σύντομη Επεξήγηση των Λειτουργιών της πλατφόρμας MyVoIP

Η πλατφόρμα του χρήστη αποτελείται από το κεντρικό μενού «Προσωπικό μενού» το οποίο με τη σειρά του απαρτίζεται από τρία υπο-μενού:
1) Προσωπικά στοιχεία 2) Κλήσεις 3) Διάφορα.

Τα στοιχεία σύνδεσης στο myvoip.yuboto.com είναι ίδια με αυτά του MyNumber. Ως όνομα χρήστη (username) εισάγετε το κινητό σας τηλέφωνο με το πρόθεμα «30» και ως κωδικό τον προσωπικό σας κωδικό για τη σελίδα MyNumber.yuboto myvoip welcome screen

 • Προσωπικά στοιχεία
  1. Συσκευές: Εμφανίζονται οι VoIP συσκευές που χρησιμοποιείτε. Συγκεκριμένα για κάθε συσκευή, μπορείτε να δείτε το username, το password και τον τηλεφωνικό αριθμό που αντιστοιχεί σε αυτήν.
  2. Χρεώσεις: Ο τιμοκατάλογος με τις χρεώσεις για τις κλήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Οι χώρες είναι ταξινομημένες αλφαβητικά και μπορείτε να αναζητήσετε τις χρεώσεις για συγκεκριμένη χώρα διατρέχοντας το αλφαβητικό ευρετήριο (Α-Ζ)
  3. Πληρωμές, τιμολόγια, financial statements: Οι πληρωμές που γίνονται μέσα από το MyΝumber δεν θα εμφανίζονται στις σελίδες αυτές. Τέλος, έγκυρα τιμολόγια είναι αυτά και μόνο αυτά που σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει.
  4. Συνδρομές: Εμφανίζονται οι όποιες ειδικές συνδρομές έχουν ενεργοποιηθεί.


 • Κλήσεις
  1. Active calls: Εμφανίζονται οι κλήσεις που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.
  2. Last Calls: Ιστορικό κλήσεων. Μπορείτε να αναζητήσετε εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις με κριτήριο την ημερομηνία ή κάποιον συγκεκριμένο αριθμό.
  3. Διαγράμματα: Γραφική απεικόνιση του ιστορικού των κλήσεων. Και πάλι μπορείτε να αναζητήσετε το ιστορικό για συγκεκριμένο διάστημα ημερών.
  4. Ηχογραφήσεις: Εμφανίζονται οι ηχογραφήσεις των κλήσεων αν και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη υπηρεσία.


 • Διάφορα
  1. DIDs: Εμφανίζονται όλοι οι τηλεφωνικοί αριθμοί που είναι στην κατοχή σας σε αντιστοιχία με τη συσκευή VoIP από την οποία εξυπηρετείται ο κάθε ένας.
  2. CLIs: Εμφανίζονται τα caller IDs (αριθμοί καλούντος) για εξερχόμενες κλήσεις για τους οποίους έχει οριστεί κάποια ενέργεια ,π.χ φραγή κλήσεων με βάση το callerID. Η λειτουργία αυτή αφορά μόνο τις συσκευές SIP trunk (τηλεφωνικά κέντρα) και όχι τις απλές SIP συσκευές.
  3. Κατάλογος επαφών : Δημιουργία τηλεφωνικού καταλόγου για γρήγορη πληκτρολόγηση.
  4. Quick forwards: Το quick forwards είναι μία υποστηρικτική λειτουργεία για διάφορες άλλες υπηρεσίες.
  5. Fax: Εμφανίζονται τα fax που έχουν ληφθεί στην περίπτωση που υπάρχει ενεργή γραμμή FAX.


Βασικές Ρυθμίσεις VoIP

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για τις υπηρεσίες VoIP της Yuboto θα χρειαστείτε τα παρακάτω:
IP Yuboto SIP Proxy
213.144.173.77
Yuboto SIP port
5070
UDP/TCP transport
Local SIP port της συσκευής σας
5078 - κάτι διαφορετικό απο 5060
Αν έχετε παραπάνω απο μια συσκευές τότε βάλτε μια μοναδική πόρτα σε κάθε συσκευή
Register Expire
120
Enable keep alive
YES
Username
username της συσκευής
Password
password της συσκευής

Αν δεν ξέρετε username και password πατήστε εδώ

Τεχνική Υποστήριξη

13777

Oι κλήσεις από όλα τα δίκτυα
είναι Δωρεάν.


Από το εξωτερικό, καλέστε στο +30 211 11 44 166
Από την Κύπρο, καλέστε στο +357 (22) 030215
Δωρεάν από το δίκτυο της Yuboto,
ή με χρέωση βάσει παρόχου από άλλα δίκτυα.

Μάθε το υπόλοιπό σου

54321

Η κλήση λειτουργεί αποκλειστικά καλώντας από τον Yuboto αριθμό σας και είναι δωρεάν.


Εάν έχετε SIP Trunk, θα χρειαστούν
επιπλέον ρυθμίσεις.

Διαβάστε περισσότερα.