Ενεργοποίηση 5ψήφιου αριθμού 54321 για να μάθετε το υπόλοιπο χρόνου ομιλίας στο SIP Trunk σας.

Συνδεθείτε στο τηλεφωνικό σας κέντρο και επιλέξτε Connectivity -> Outbound Routes.


freepbx outbound route

Στα Outbound Routes συμπληρώστε:

  • Route Name: Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσετε μια σύντομη περιγραφή για τον κανόνα εξερχόμενων κλήσεων π.χ. Yuboto Talk Time
  • Dial Pattern that will use this route: πληκτρολογήστε τον 5ψήφιο αριθμό 54321
  • Trunk Sequence for Matched Routes: Επιλέξτε Yuboto ή το όνομα του trunk που δημιουργήσατε πριν

  • freepbx new outbound route

    Τέλος, αποθηκεύστε τις αλλαγές κάνοντας click στο Submit changes, και μετά Apply Config με το κόκκινο κουμπί που εμφανίζεται.