Η πόρτα 5060 του router μου είναι δεσμευμένη

Πλέον όλο και περισσότεροι πάρoχοι γυρνούν την τηλεφωνία τους σε VoIP. Αν ο πάροχος που σας παρέχει το internet σας παρέχει και τηλεφωνία VoIP τότε το πιθανότερο είναι ότι η πόρτα 5060 και 5061 είναι δεσμευμένη στον router σας και δεν μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στο κέντρο σας. Αν το κάνετε, οι εισερχόμενες κλήσεις θα κόβονται και στo cli θα γράφει

[2012-05-08 09:15:29] WARNING[19172]: chan_sip.c:3551 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission 1a9131e90ba3eab20c60485e6e23caa0@X.X.X.X:5060 for seqno 102 (Critical Request) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions

Αλλάξτε την default SIP port του κέντρου

Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αλλάξτε την default SIP port του κέντρου σας απο 5060 σε 5070. Με αυτό τον τρόπο δεν θα χάνεται κανένα πακέτο προς το κέντρο σας και οι κλήσεις θα λειτουργούν κανονικά

Αλλάξτε και τις συσκευές

Αφού αλλάξετε την πόρτα SIP του κέντρου σας, τώρα θα πρέπει να αλλάξετε και όλες τις συσκευές σας ώστε πλέον να συνδέονται σε αυτή την νέα πόρτα. Για να το πετύχετε αυτό θα πρέπει εκεί που βάζετε την IP του κέντρου, να βάλετε στο τέλος :5070 δηλαδή αν το κέντρο σας έχει την IP 192.168.1.100 τότε στις ρυθμίσεις της συσκευής σας θα πρέπει να βάλετε 192.168.1.100:5070 ή διαφορετικά να χρησιμοποιήσετε την επιλογή server port στις ρυθμίσεις SIP αν υπάρχει.

Βασικές Ρυθμίσεις VoIP

Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για τις υπηρεσίες VoIP της Yuboto θα χρειαστείτε τα παρακάτω:
IP Yuboto SIP Proxy
213.144.173.77
Yuboto SIP port
5070
UDP/TCP transport
Local SIP port της συσκευής σας
5078 - κάτι διαφορετικό απο 5060
Αν έχετε παραπάνω απο μια συσκευές τότε βάλτε μια μοναδική πόρτα σε κάθε συσκευή
Register Expire
120
Enable keep alive
YES
Username
username της συσκευής
Password
password της συσκευής

Αν δεν ξέρετε username και password πατήστε εδώ

Τεχνική Υποστήριξη

13777

Oι κλήσεις από όλα τα δίκτυα
είναι Δωρεάν.


Από το εξωτερικό, καλέστε στο +30 211 11 44 166
Από την Κύπρο, καλέστε στο +357 (22) 030215
Δωρεάν από το δίκτυο της Yuboto,
ή με χρέωση βάσει παρόχου από άλλα δίκτυα.

Μάθε το υπόλοιπό σου

54321

Η κλήση λειτουργεί αποκλειστικά καλώντας από τον Yuboto αριθμό σας και είναι δωρεάν.


Εάν έχετε SIP Trunk, θα χρειαστούν
επιπλέον ρυθμίσεις.

Διαβάστε περισσότερα.