Πώς δημιουργώ ένα ΙVR στο τηλεφωνικό κέντρο;

IVR

Από το μενού Applications επιλέγουμε το IVR Menus:Παρακάτω βλέπουμε τις επιλογές που μπορούμε να έχουμε. Ό,τι περιγράφεται με κίτρινη σκίαση θεωρείται υποχρεωτικό για την δημιουργία του IVR MENU.

Name: Ορίζουμε ένα όνομα για το συγκεκριμένο extension (π.χ Main_IVR_).

Extension: Ορίζουμε ένα μοναδικό extension number (εσωτερικό). Θα πρέπει να ορίσουμε ένα διαφορετικό extension, από αυτά που ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει.

Greet Long: Το ηχητικό που θα ακούει όποιος καλεί.

Greet Short: Το σύντομο ηχητικό που θα ακούγεται όταν επιστρέφει στο μενού.

Options: Ορίζουμε τις επιλογές που θα έχει ο καλών όταν εισέλθει στο μενού του IVR.

Timeout: Εδώ ορίζεται ο χρόνος της επόμενης ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί, μετά την αναπαραγωγή όλου του ηχητικού.

Exit Action: Η ενέργεια που θα γίνει όταν το ηχητικό ολοκληρωθεί (π.χ. μεταφορά σε ένα εσωτερικό, hang-up).

Direct Dial: Δυνατότητα πληκτρολόγησης εσωτερικού πριν ολοκληρωθεί το ηχητικό (επιλογή TRUE).

Caller ID Name Prefix: Σε αυτό το πεδίο μπορούμε να ορίσουμε, την επιλογή του IVR, που έχει κάνει ο καλών. Πιο συγκεκριμένα αν το IVR, έχει τρεις επιλογές π.χ. 1.Λογιστήριο 2. Γραμματεία 3.Πωλήσεις, όταν επιλέξει ο καλών την επιλογή 1, να εμφανίζεται στην συσκευή του τι έχει επιλέξει να πληκτρολογήσει.

Enabled: Ορισμός της κατάστασης του IVR (true / false).


Mε την χρήση του IVR μπορούμε να έχουμε πολλές επιλογές και αρκετές δυνατότητες.

Παρατίθεται το παρακάτω παράδειγμα:

Όνομα IVR: “IVR Main” -->

Αριθμός εσωτερικού: “200”

Ορισμός του ηχητικού: “phrase”

Ορίζουμε τις επιλογές που θα έχει το IVR και την επέκταση του. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε 4 επιλογές (sales, billing, tech support, after hours): “options”

Επίσης τοποθετούμε σε δευτερόλεπτα “timeout”, τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το ηχητικό μήνυμα του IVR.

Προσδιορίζουμε την ενέργεια που θα κάνει όταν παρέλθει το χρονικό όριο μετά το ηχητικό μήνυμα (exit action).

Οι συγκεκριμένες επιλογές “direct dials“ & “ring back“, στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι false & default αντίστοιχα.Πλέον έχουμε δημιουργήσει ένα IVR, και μπορούμε να το τροποποιήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες μας.


Τεχνική Υποστήριξη

13777

Oι κλήσεις από όλα τα δίκτυα
είναι Δωρεάν.


Από το εξωτερικό, καλέστε στο +30 211 11 44 166
Από την Κύπρο, καλέστε στο +357 (22) 030215
Δωρεάν από το δίκτυο της Yuboto,
ή με χρέωση βάσει παρόχου από άλλα δίκτυα.