Τι είναι τα Extensions του τηλεφωνικού κέντρου και οι βασικές ρυθμίσεις τους;

Extension: εσωτερικά

Extensions ονομάζονται τα εσωτερικά που μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα από το cloud vpbx. Κάθε εσωτερικό θα πρέπει να είναι μοναδικό και να περιέχει το δικό του username και password έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στο cloud.


Προτιμάμε η αρίθμηση των εσωτερικών να ξεκινά από το 200-2ΧΧ, έτσι ώστε να αποφύγουμε τυχών διενέξεις με 3ψηφιους αριθμούς που χρησιμοποιούνται για γενική χρήση (π.χ 100-112-199-108).


Το πεδίο ορισμού των extensions, βρίσκεται μέσα από την επιλογή accounts --> extensions.


Σχετικά με την δημιουργία κάποιου extension (εσωτερικού) στο VPBX, τα βήματα είναι πολύ απλά και έχουν ως εξής:

Από τις επιλογές στο Domain, επιλέγω Accounts και εν συνεχεία extensions και ADD.Βασικές ρυθμίσεις των Extensions (Εσωτερικά)

Extension: Εισάγουμε τον αριθμό του εσωτερικού. Προτιμάμε 3ψηφια αρίθμηση που θα ξεκινάει από το 2XX, αλλά χωρίς να είναι απαραίτητο. Η αρίθμηση επιτρέπει από 2 έως 7 ψηφία.

Password: Ορίζουμε τον κωδικό του εσωτερικού, που θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει register σε κάποια συσκευή.

Voicemail Password: Ορίζουμε τον κωδικό του τηλεφωνητή που όταν ο χρήστης καλέσει το εσωτερικό του, πρέπει να τον πληκτρολογήσει για να έχει πρόσβαση στο μενού.

Effective Caller ID Name: Ορίζουμε το όνομα του εσωτερικού.

Effective Caller ID Number: Ορίζουμε τον αριθμό που θα εμφανίζει τις εξερχόμενες κλήσεις εκτός vpbx.

Outbound Caller ID Name: Χρησιμοποιείται το όνομα του χρήστη που έχει το συγκεκριμένο εσωτερικό.

Outbound Caller ID Number: : O αριθμός που θέλουμε να εμφανίζεται κατά τις εξερχόμενες κλήσεις του εσωτερικού.

Voicemail Enabled: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή για αυτό το extension.

Voicemail Mail To: Επιλέγουμε αν το μήνυμα στον τηλεφωνητή θα πάει με συνημμένο αρχείο στο email ή ως παραπομπή συνδέσμου στο email.

Missed Call: Επιλέγουμε το email που θέλουμε να σταλούν οι αναπάντητες κλήσεις.

Call Timeout: Ορίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα θα κουδουνίζει το συγκεκριμένο εσωτερικό κατά την εισερχόμενη κλήση.

Call Group: Ορισμός του εσωτερικού σε μια ομάδα. Γίνεται περισσότερο για διακριτούς λόγους.

Record: Δυνατότητα επιλογής του είδους των κλήσεων που θα έχουν ηχογράφηση.

Hold Music: Επιλογή μουσική ή ήχου κλήσης που θα χρησιμοποιείται από το συγκεκριμένο εσωτερικό, όταν το ίδιο επιλέξει να θέσει σε αναμονή οποιαδήποτε κλήση.

Domain: Το domain που έχει δημιουργηθεί για εσάς (company_name.vpbx2.yuboto.com)

Enabled: Ορισμός κατάστασης του εσωτερικού (disable – enable)

Description: Περιγραφή του εσωτερικού, συνήθως βάζουμε το όνομα του χρήστη που το χρησιμοποιεί.Επιπρόσθετες ενέργειες μετά την δημιουργία του εσωτερικού

Εφόσον έχουμε δημιουργήσει το εσωτερικό που θέλουμε, έχουμε την δυνατότητα για περαιτέρω ρυθμίσεις. Πιο συγκεκριμένα, μετά την δημιουργία του και μπαίνοντας μέσα στο εσωτερικό βλέπουμε τις παρακάτω επιλογές:


CDR: Εδώ μπορούμε να δούμε όλες τις κλήσεις του εκάστοτε εσωτερικού που έχουμε επιλέξει. Επιπρόσθετα μπορούμε να εξάγουμε διάφορα στατιστικά των κλήσεων αλλά και να εξάγουμε τις ηχογραφήσεις (εφόσον έχουμε επιλέξει την υπηρεσία της ηχογράφησης κλήσεων/σ.σ. αφορά χρεώσιμη λειτουργία).

CALL FORWARD: Περιγράφονται οι συνθήκες της εκτροπής κλήσεων.

COPY: Μπορούμε να αντιγράψουμε το συγκεκριμένο εσωτερικό, σε ένα άλλο και στην συνέχεια θα μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα αλλαγής των παραμέτρων του.

SAVE: Αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις που θέσαμε για το εσωτερικό.

Τεχνική Υποστήριξη

13777

Oι κλήσεις από όλα τα δίκτυα
είναι Δωρεάν.


Από το εξωτερικό, καλέστε στο +30 211 11 44 166
Από την Κύπρο, καλέστε στο +357 (22) 030215
Δωρεάν από το δίκτυο της Yuboto,
ή με χρέωση βάσει παρόχου από άλλα δίκτυα.