Ρυθμίσεις για γνωστά SIP Softphones

Δείτε πως μπορείτε να ρυθμίσετε το media5, microsip, X-lite, zoiper, CSIPSimple