Πακέτα Virtual PBX


Personal VPBX


Κατάλληλη λύση για επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις και start ups.

Θέσεις
Εργασίας

2-10

Εσωτερικά Τηλέφωνα (extensions)

10

Κανάλια
(Εισερχόμενα
Εξερχόμενα)

4

Business VPBX


Ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις και eshops που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους.

Θέσεις
Εργασίας

11-50

Εσωτερικά Τηλέφωνα (extensions)

50

Κανάλια
(Εισερχόμενα
Εξερχόμενα)

12

Enterprise VPBX


Ευέλικτο πακέτο για μεγάλες επιχειρήσεις και eshops με αυξημένο traffic.

Θέσεις
Εργασίας

51-100

Εσωτερικά Τηλέφωνα (extensions)

100

Κανάλια
(Εισερχόμενα
Εξερχόμενα)

30

Corporate VPBX


Customized κέντρο για μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις με εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Θέσεις
Εργασίας

>100

Εσωτερικά Τηλέφωνα (extensions)

>100

Κανάλια
(Εισερχόμενα
Εξερχόμενα)

>30


Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;
Καλέστε στο 13850 ή πατήστε για να σας καλέσουμε τώρα.Πλεονεκτήματα


Λειτουργίες


Υποστήριξη