Προσθήκη νέου SIP Server - Οδηγίες παραμετροποίησης Asterisk

Αν έχετε SIP trunk με την Yuboto και στις ρυθμίσεις του trunk σας στο freepbx έχετε ρύθμιση για permit/deny IP's θα πρέπει να κάνετε την παρακάτω αλλαγή

permit = 213.144.173.77/255.255.255.255&213.144.173.67/255.255.255.255&213.144.173.68/255.255.255.255

τότε θα πρέπει να αλλάξετε την ρύθμιση αυτή σε:

permit = 213.144.173.77/255.255.255.255&213.144.173.67/255.255.255.255&213.144.173.68
/255.255.255.255&213.144.173.69/255.255.255.255&213.144.173.70/255.255.255.255&213.144.173.75/255.255.255.255

Αν έχετε εγκατεστημένο και κάποιο firewall τότε και εκεί θα πρέπει να επιτρέψετε τις παραπάνω IP's

Με την αλλαγή αυτή εξασφαλίζετε ότι μόλις τεθούν σε λειτουργία οι νέοι SIP servers μας θα λαμβάνετε κλήσεις απο όλους χωρίς πρόβλημα

Σε περίπτωση που δεν κάνετε την αλλαγή αυτή, τότε όποτε κάποια κλήση δρομολογείται σε εσάς απο κάποιον απο τους νέους SIP servers, το κέντρο σας θα την απορρίπτει