Πως βρίσκω το PIN της συσκευής μου

Για να δείτε το PIN οποιασδήποτε συσκευής σας πρέπει να κάνετε login στο myvoip.yuboto.com

Κατόπιν επιλέξτε Συσκευές/Devices απο το δεξιό μενούyuboto myvoip welcome screen

Στην σελίδα που θα εμφανιστεί μπορείτε να δείτε το PIN το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις υπηρεσίες Dial-in και Callback

yuboto myvoip device pinn