Δημιουργία Outbound Route για εξερχόμενες κλήσεις σε Elastix, Trixbox, Asterisk Now

Συνδεθείτε στο τηλεφωνικό σας κέντρο και επιλέξτε Connectivity -> Outbound Routes.


freepbx outbound route

Στα outbound Routes συμπληρώστε

  • Route Name: Μια περιγραφή για τον κανόνα εξερχομενων κλήσεων που θα δημιουργήσουμε π.χ. Yuboto National
  • Dial Pattern that will use this route: 2XXXXXXXXX και 69ΧΧΧΧΧΧΧΧ. Αν θέλετε να κάνετε και διεθνείς κλήσεις προσθέστε απο κάτω 00.
  • Trunk Sequence for Matched Routes: Επιλέξτε Yuboto ή το όνομα του trunk που δημιουργήσατε πριν

  • freepbx new outbound route

    Τέλος αποθηκεύστε τις αλλαγές πιέζοντας το Submit changes, και μετά Apply Config με το κόκκινο κουμπί που εμφανίζεται.