Μπορώ να εγγραφώ στο Μητρώο του άρθρου 11 της Yuboto Telephony;

Εφόσον διατηρείτε ενεργές τηλεφωνικές συνδέσεις στη Yuboto Telephony, μπορείτε να εγγραφείτε στο κατάλογο των συνδρομητών της Yuboto που δεν επιθυμούν να δέχονται κλήσεις από τρίτους για διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς. Η καταχώρηση ή αφαίρεση από το Μητρώο γίνεται δωρεάν.


Σημείωση: Στο Μητρώο του άρθρου 11 των συνδρομητών της Yuboto, εντάσσονται μόνο αριθμοί που είναι ενεργοί στη Yuboto Telephony. Για εγγραφή αριθμών που διαθέτετε σε άλλο πάροχο, θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στον πάροχο σας.