Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11;

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006 κάθε πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούται να τηρεί ένα μητρώο (κατάλογο) με τους ενεργούς τηλεφωνικούς αριθμούς των συνδρομητών του που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις από τρίτους για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς.