Οδηγίες εγκατάστασης Inbound Route σε Grandstream 61xx

 1. Συνδεθείτε στο τηλεφωνικό σας κέντρο και επιλέξτε:
  [PBX] -> [Bacic/Call Routes] -> [Inbound Routes]
  και κατόπιν επιλέξτε [Create New Inbound Route]

 2. Στη συνέχεια συμπληρώστε τα πεδία σύμφωνα με τα στοιχεία της παρακάτω εικόνας:

  • Trunks*: [ybt_2ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ] επιλογή του Trunk από τη λίστα
  • DID Pattern*: [302ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ]
  • Default Destination*: [Extension] επιλογή του Extension από τη λίστα. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε ένα Ring Group, IVR ή όποιο άλλο προορισμό επιθυμείτε ή ακόμα προώθηση σε εξωτερικό αριθμό.


  grandstream_account

  και πατήστε το κουμπί Save για την καταχώρηση των δεδομένων και μετά Apply Config για την ενημέρωση του PBX.