Οδηγίες εγκατάστασης Sip Trunk σε Grandstream 61xx

 1. Συνδεθείτε στο τηλεφωνικό σας κέντρο και επιλέξτε:
  [PBX] -> [Bacic/Call Routes] -> [VoIP Trunks]
  και κατόπιν επιλέξτε [Create New SIP Trunk]

  grandstream_account
 2. Στη συνέχεια συμπληρώστε τα πεδία σύμφωνα με τα στοιχεία της παρακάτω εικόνας:

  • Type: [Register SIP Trunk] επιλογή από τη λίστα
  • Provider Name*: [ybt_2ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ]
  • Host Name*: [213.144.173.77]
  • Keep Trunk CID: Check
  • NAT: Check
  • TEL URI: [Disable]
  • Need Registration: Check
  • Username*: [xxx] όπου χχχχ το τετραψήφιο username του αριθμού yuboto
  • Password*: [**********] password του αριθμού yuboto
  • AuthID: [xxx] όπου χχχχ το τετραψήφιο username του αριθμού yuboto


  grandstream_account

  και πατήστε το κουμπί Save για την καταχώρηση των δεδομένων και μετά Apply Config για την ενημέρωση του PBX.

 3. Θα χρειαστεί να πατήστε [edit] (μολύβι) για να εμφανιστεί η δεύτερη καρτέλα [Advanced Settings]

  grandstream_registerexpire

  κατόπιν συμπληρώστε τα πεδία σύμφωνα με τα στοιχεία της παρακάτω εικόνας:

  • Codec Preference: [G.729] μεταφορά στην αρχή της λίστας Selected Codecs
  • From Domain: [213.144.173.77]
  • From User: [xxx] όπου χχχχ το τετραψήφιο username του αριθμού yuboto
  • Enable Qualify: Check


  grandstream_account

  και πατήστε το κουμπί Save για την καταχώρηση των δεδομένων και μετά Apply Config για την ενημέρωση του PBX.