Ρύθμιση Εκτροπής Κλήσης απευθείας απο την Τηλεφωνική σας Συσκευή

Η ρύθμιση εκτροπής μπορεί να γίνει και χωρίς υπολογιστή, απευθείας απο την τηλεφωνική συσκευή σας

Για να ρυθμίσετε την εκτροπή των εισερχόμενων κλήσεων ενός αριθμού κλήσης απλά καλέστε τους παρακάτω σύντομους κωδικούς από τη συσκευή σας.

Όταν ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα πληκτρολογήστε τον αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο #.

*72: Εκτροπή όλων των κλήσεων προς έναν αριθμό

*73: Ακύρωση εκτροπής όλων των κλήσεων

*52: Εκτροπή όταν δεν απαντάτε ή βρίσκεστε εκτός σύνδεσης

*53: Ακύρωση εκτροπής όταν δεν απαντάτε ή βρίσκεστε εκτός σύνδεσης

*90: Εκτροπή όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη

*91: Ακύρωση εκτροπής όταν η γραμμή είναι κατειλημμένη

Εναλλακτικά, για να ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων θα πρέπει να συνδεθείτε στο myvoip (myvoip.yuboto.com) με τα στοιχεία σύνδεσης που έχετε για το myNumber (ο αριθμός τηλεφώνου σας έχει και το διεθνές πρόθεμα 30 πχ.3069... και ο κωδικός που λάβατε με sms στο κινητό σας κατά την εγγραφή σας)

Για περισσότερα εδώ