Εμφάνιση Λίστας Ληφθέντων fax υπηρεσίας Yuboto Fax2Email

Για να δείτε λίστα με τα παραληυθέντα FAX θα πρέπει να συνδεθείτε στο myvoip (myvoip.yuboto.com)

Στη συνέχεια επιλέξτε Various και Faxes.
search

Στη δεξιά πλευρά θα εμφανιστούν τα fax που έχετε λάβει. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την αναζήτηση call-contacts για να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να προβάλλετε τα εισερχόμενα fax.