Δημιουργία Speed Dial για συγκεκριμένους αριθμούς

Για να δημιουργήσετε speed Dialσ πρέπει να κάνετε logn στο myvoip.yuboto.com

Για να δημιουργήσετε έναν αριθμό γρήγορης πληκτρολόγησης, θα πρέπει να εισάγετε μία εγγραφή στον τηλεφωνικό κατάλογο συμπληρώνοντας στα τρία άδεια κουτιά : α) ένα όνομα, β) τον αριθμό του τηλεφώνου και γ) τα ψηφία του αριθμού γρήγορης πληκτρολόγησης (Speed Dial) τα οποία δεν μπορούν να είναι λιγότερα από δύο.call-contacts

Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζονται δύο καταχωρήσεις, ενός σταθερού και ενός κινητού αριθμού. Ο σταθερός αριθμός 30210… έχει αντιστοιχηθεί με τα ψηφία «00» ενώ ο κινητός με τα ψηφία «01». Με αυτόν τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε τον σταθερό αριθμό πληκτρολογώντας απλά τα ψηφία «00» στη VoIP συσκευή σας και τον κινητό πληκτρολογώντας τα ψηφία «01».