Επιπλέον ρυθμίσεις SIP αν το κέντρο σας είναι πίσω απο NAT

 • Συνδεθείτε στο τηλεφωνικό σας κέντρο και επιλέξτε Settings -> Asterisk SIP Settings.

 • asterisk sip settings

  Αν έχετε static IP


  asterisk sip settings static ip behind nat

  Όπου 10.20.30.40 βάζετε την Στατική IP της σύνδεσης σας και όπου 192.168.1.0 βάζετε το εσωτερικό σας δίκτυο  Αν έχετε dynamic IP


  asterisk sip settings static ip behind nat

  Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα dynamic DNS hostname. Όπου yoursubdomain.ddns.net βάζετε τo dynamic hostname σας και όπου 192.168.1.0 βάζετε το εσωτερικό σας δίκτυο


  Τέλος πατήστε Submit στο κάτω μέρος της σελίδας και μετά to κόκκινο κουμπί που θα εμφανιστεί apply config