Δημιουργία Inbound Route για εισερχόμενες κλήσεις σε Elastix, Trixbox, Asterisk Now

Για να δρομολογήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις απο το νέο σας trunk με την Yuboto, επιλέξτε Inbound routes apo to menu Connectivity

freepbx-inbound-routes

    Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:
  • Trunk name: Yuboto
  • DID Number: Τον αριθμό που έχετε αγοράσει ξεκινώντας με τον κωδικό της χώρας π.χ. 302103000000
  • Set Destination (κάτω κάτω στην σελίδα) : Extension και επιλέξτε ένα extension απο την λίστα που θα εμφανιστεί


  • assign_DID_to_Extension

Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε ένα Ring Group, IVR ή όποιο άλλο προορισμό επιθυμείτε

Τέλος αποθηκεύστε τις αλλαγές πιέζοντας το Submit changes, και μετά Apply Config με το κόκκινο κουμπί που εμφανίζεται.