Οδηγίες εγκατάστασης sip trunk σε Elastix, Issabel ή Free PBX

 1. Συνδεθείτε στο τηλεφωνικό σας κέντρο και επιλέξτε Connectivity -> Trunks.

  freepbx trunks


 2. κατόπιν επιλέξτε την επιλογή Add Sip Trunk όπως φαίνεται στην εικόνα.

  freepbx new SIP trunk


 3. Στη συνέχεια συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία στην σελίδα που θα ανοίξει:

   Στα General Settings συμπληρώνετε τα παρακάτω:
  • Description: Μια περιγραφή για τον αριθμό που πρόκειται να προσθέσετε π.χ. ΥΒΤ210300ΧΧΧΧ
  • CID options: Allow any CID
  • Maximum channels: Τον αριθμό καναλιών που έχετε αγοράσει (Αν δεν έχετε προμηθευτεί επιπλέον κανάλια συμπληρώστε 4).

  • Στα Outgoing Settings συμπληρώνετε:
  • Trunk name: Yuboto

  • Στο PEER Details συμπληρώστε τα παρακάτω αντικαθιστόντας το ΧΧΧΧΧΧΧΧ με το οκταψήφιο username της συσκευής και το ΥΥΥΥ με το password:

   host=213.144.173.77
   port=5070
   fromdomain=213.144.173.77
   username=XXXX
   fromuser=XXXX
   nat=yes
   secret=YYYYYYYYYY
   qualify=yes
   canreinvite=no
   dtmfmode=rfc2833
   t38pt_udptl=yes
   type=peer
   context=from-trunk
   insecure=port,invite
   disallow=all
   allow=alaw
   allow=ulaw

  Τέλος, συμπληρώστε το register string στο κάτω μέρος της σελίδας:
  XXXX:YYYYYYYYYY@213.144.173.77:5070/XXXX
  όπου ΧΧΧΧ το username σας και όπου YYYYYYYYYY το password.


  freepbx Sip Trunk Settings


 4. Τέλος αποθηκεύστε τις αλλαγές πιέζοντας το Submit changes, και μετά Apply Config με το κόκκινο κουμπί που εμφανίζεται.

Troubleshooting

Οι εισερχόμενες κλήσεις κόβονται μόλις απαντηθούν Είναι πολύ πιθανό να μην έχετε εγκατεστημένο το codec g729. Για να λύσετε το πρόβλημα άμεσα, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε οποιαδήποτε εγκατάσταση, απλά αφαιρέστε την γραμμή allow=g729 απο τις ρυθμίσεις του trunk σας και ξαναδοκιμάστε


Δεν μπορώ να κάνω εξερχόμενες κλήσεις, οι εισερχόμενες λειτουργούν Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ρυθμίσει τουλάχιστον ένα outbound route και ότι ο λογαριασμός σας έχει το απαραίτητο υπόλοιπο για την κλήση που θέλετε να πραγματοποιήσετε