Πώς δημιουργώ & τροποποιώ Time condition στο VPBX;

Στο συγκεκριμένο application του cloud pbx, μπορούμε να κάνουμε δυναμική δρομολόγηση των κλήσεων, ανάλογα με την χρονική συνθήκη που οριοθετούμε. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να εισάγουμε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους με διαφορετικά σενάρια υλοποίησης για την κάθε μια από αυτή. Τα πεδία με μαύρη σκίαση είναι απαραίτητα για την δημιουργία ενός TC:

  • Name: Θέτουμε ένα όνομα στην συγκεκριμένη συνθήκη χρόνου.
  • Extension: Ορίζουμε ένα συγκεκριμένο εσωτερικό (πχ 9001), που δεν χρησιμοποιείται στο cloud.
  • Υπάρχουν ήδη καθορισμένες οι επίσημες αργίες του κράτους.
  • Alternate Destination: Ορίζουμε τι θα συμβεί σε κάθε άλλη περίπτωση όταν δεν ικανοποιείται η τρέχουσα χρονική συνθήκη που δημιουργούμε.
  • Enabled: Εάν θα είναι ενεργή η συγκεκριμένη συνθήκη που έχουμε υλοποιήσει.


Παράδειγμα Time Condition:

Στο παράδειγμά μας έχουμε δημιουργήσει ένα IVR που θα δρομολογούνται οι κλήσεις κατά τη διάρκεια ενός καθορισμένου χρονικού εύρους και καθορισμένων ημερών.

Ακολουθεί η εμφάνιση των ρυθμίσεων για Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. έως τις 17:00, και επίσης που θα καταλήγει η κλήση αυτό το χρονικό διάστημα (8001 IVR_main).

Παρακάτω αναφέρονται οι επίσημες αργίες που θα επηρεάζει την συγκεκριμένη συνθήκη χρόνου.Τέλος στο alternate destination, ορίζουμε τι θα συμβεί αν δεν ισχύει η παραπάνω χρονική συνθήκη που έχουμε.

Για παράδειγμα αν μια κλήση έρθει Σάββατο 09:30 πμ, θα ισχύσει η συνθήκη 802 IVR_closed, μιας και δεν εξυπηρετείται χρονικά από την αρχική (8001 IVR_main).

Τεχνική Υποστήριξη

13777

Oι κλήσεις από όλα τα δίκτυα
είναι Δωρεάν.


Από το εξωτερικό, καλέστε στο +30 211 11 44 166
Από την Κύπρο, καλέστε στο +357 (22) 030215
Δωρεάν από το δίκτυο της Yuboto,
ή με χρέωση βάσει παρόχου από άλλα δίκτυα.