Πώς προσθέτω ένα Ring Group στο τηλεφωνικό κέντρο;

Ring Group

Ονομάζεται μια ομάδα εσωτερικών, που μπορούν να καλεστούν με μια συγκεκριμένη στρατηγική κλήσεων.


Για να προσθέσουμε μια ομάδα εσωτερικών που θα χτυπούν μαζί, κάνουμε κλίκ στο ‘+’:


Name: Ορίζουμε το όνομα του ring group. To συγκεκριμένο όνομα θα χρησιμοποιείται στην λίστα επιλογής των προορισμών(destinations).

Extension: To extension που θα έχει η συγκεκριμένη ομάδα εσωτερικών.

Greeting: Το αρχείο ήχου που θα αναπαράγεται κατά την κλήση του ring group.

Strategy: Ορίζουμε τον τρόπο κλήσης των χρηστών του ring group:

  • Simultaneous: κουδουνίζει σε όλους τους εκπροσώπους του ring group ταυτόχρονα.
  • Sequence: η κλήση στο ring group χτυπάει με σειρά προτεραιότητας. Η σειρά που καλούνται οι εκπρόσωποι ορίζεται με τιμές, πρώτος καλείται ο εκπρόσωπος που του έχει ανατεθεί η μικρότερη τιμή.
  • Enterprise: Όλοι οι εκπρόσωποι χτυπάνε μαζί αλλά ο κάθε ένας χρησιμοποιείται για διαφορετικό λόγο.
  • Rollover: Οι κλήσεις δρομολογούνται με σειρά και παραλείπονται οι εκπρόσωποι που είναι απασχολημένοι.
  • Random: Οι κλήσεις δρομολογούνται στους εκπροσώπους του ring group με τυχαία σειρά.

Destinations: Τα εσωτερικά στα οποία θα εφαρμόζεται η παρακάτω στρατηγική που έχουμε ορίσει. Οι προορισμοί μπορεί να είναι τοπικά εσωτερικά ή εξωτερικοί αριθμοί.

  • Extensions: Εσωτερικά που είναι δηλωμένα στο κέντρο.

Caller ID Name Prefix: Ένα πρόθεμα/ονομασία που μπορούμε να προσθέσουμε στην αναγνώριση, όταν η κλήση πηγαίνει στο extension.

Caller ID Number: Ο αριθμός που προστίθεται στην αναγνώριση, όταν η κλήση πηγαίνει στο extension.

Ring Back: Tι αναπαράγεται στoν καλών όταν περιμένει να απαντήσουν τα extensions.Παράδειγμα ring group

Στο παράδειγμά μας θα έχουμε 4 εσωτερικά, οπού θα χτυπάνε ταυτόχρονα έως ότου απαντήσει κάποιο την κλήση. Επιλέγουμε την επιλογή + πάνω δεξιά, για να προσθέσουμε ένα ring group. Συμπληρώνουμε απαραίτητα τα πεδία που είναι με μαύρο φόντο. Στο πεδίο extension, τοποθετούμε ένα εσωτερικό που δεν χρησιμοποιείται κάπου αλλού στο Vpbx. To συγκεκριμένο extension, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην λίστα. Η στρατηγική που θα ακολουθείται, θα είναι ταυτόχρονος κουδουνισμός των εσωτερικών κατά την κλήση του ring group. Εισάγουμε στα destinations, τα εκάστοτε εσωτερικά που θέλουμε να κουδουνίζουν μαζί στο ring group.


Τεχνική Υποστήριξη

13777

Oι κλήσεις από όλα τα δίκτυα
είναι Δωρεάν.


Από το εξωτερικό, καλέστε στο +30 211 11 44 166
Από την Κύπρο, καλέστε στο +357 (22) 030215
Δωρεάν από το δίκτυο της Yuboto,
ή με χρέωση βάσει παρόχου από άλλα δίκτυα.