Εξερχόμενες κλήσεις

Ενδεικτικές χρεώσεις για
δημοφιλείς Διεθνείς ΠροορισμούςΑναλυτικός κατάλογος χρεώσεων Yuboto Telephony

Μάθετε άμεσα το κόστος κλήσης για τους προορισμούς που σας ενδιαφέρουν κατεβάζοντας τον Αναλυτικό κατάλογο χρεώσεων.

Αναλυτικοί κατάλογοι χρεώσεων Shortcodes

Μάθετε άμεσα το κόστος κλήσης για τους Σύντομους Κωδικούς & Μη Γεωγραφικούς αριθμούς που σας ενδιαφέρουν κατεβάζοντας τον Αναλυτικό κατάλογο χρεώσεων Σύντομων Κωδικών & Μη Γεωγραφικών αριθμών.

Οι κλήσεις προς αριθμούς μεριζόμενης χρέωσης της σειράς 800 δεν χρεώνονται.
Οι κλήσεις προς αριθμούς μεριζόμενης χρέωσης της σειράς 801 χρεώνονται προς €0,0648 ανά λεπτό, με βήμα χρέωσης το λεπτό περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και του Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016.
Οι κλήσεις προς διεθνείς αριθμούς International Freephones της σειράς 00800 χρεώνονται προς €0,0476 ανά λεπτό περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και του Τέλους Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016. Σας ενημερώνουμε πως κλήσεις έκτακτης ανάγκης όπως κλήσεις προς το 100, 106, 166, 199, 112, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από δίκτυα VoIP.


Χρεώσεις Αριθμοδότησης

Ελληνική ΑριθμοδότησηΠακέτα Ελληνικής Αριθμοδότησης

Αριθμοδότηση Εξωτερικού

Αριθμός Εξωτερικού

από

148,8

ανά έτος

Διαχειριστικές Χρεώσεις Yuboto Telephony


Παρακάτω περιγράφονται οι εργασίες που επιβαρύνονται με διαχειριστικά κόστη

Εργασία

Κόστος

Μετατροπή Προσωπικής Τηλεφωνικής Σύνδεσης σε SIP Trunk και το αντίστροφο

ΔΩΡΕΑΝ

Μετατροπή Προσωπικής Τηλεφωνικής Σύνδεσης σε Fax to Email και το αντίστροφο

10 €

Κόστος φορητότητας ανά αριθμό

10,50 €

Τροποποίηση/Μετατροπή Πακέτου Σύνδεσης (αφορά IVR, Ring Group, Queue, Virtual Pbx)

50 €

Προσθήκη/Τροποποίηση ηχητικού μηνύματος σε πακέτο σύνδεσης

10 €

Τροποποίηση στοιχείων λογαριασμού

30 €

Μεταβίβαση τηλεφωνικού αριθμού σε άλλο λογαριασμό

25 €

Κόστος επανασύνδεσης αριθμού

31,50 €

Team Viewer Remote support –απομακρυσμένη παραμετροποίηση μίας συσκευής VoIP ή ενός softphone

20 €

Team Viewer Remote support – απομακρυσμένη παραμετροποίηση Asterisk

50 €

Ενεργοποίηση blacklist

10 €

Αλλαγή λίστας blacklisted αριθμών

10 €/αίτημα


Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016 όπου απαιτείται.

Ψηφιακές ευκολίες banner
Δείτε επιπλέον ψηφιακές ευκολίες που παρέχονται στους συνδρομητές της Yuboto.
Ψηφιακές ευκολίες
Συσκευές VoIP Banner
Δείτε συμβατές συσκευές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Συσκευές VoIP