Χρεώσεις Αριθμοδότησης

Ελληνική ΑριθμοδότησηΠακέτα Ελληνικής Αριθμοδότησης

Αριθμοδότηση Εξωτερικού

Αριθμός Εξωτερικού

από

148,8

ανά έτος


Αναλυτικός Τιμοκατάλογος Εξερχόμενων Κλήσεων
Μάθετε το κόστος κλήσης για τους προορισμούς που σας ενδιαφέρουν: Γεωγραφικούς Αριθμούς, Διεθνείς Προορισμούς, Σύντομους Κωδικούς και Μη Γεωγραφικούς Αριθμούς.Διαχειριστικές Χρεώσεις Yuboto Telephony


Παρακάτω περιγράφονται οι εργασίες που επιβαρύνονται με διαχειριστικά κόστη

Εργασία

Κόστος

Μετατροπή Προσωπικής Τηλεφωνικής Σύνδεσης σε SIP Trunk και το αντίστροφο

ΔΩΡΕΑΝ

Μετατροπή Προσωπικής Τηλεφωνικής Σύνδεσης σε Fax to Email και το αντίστροφο

10 €

Κόστος φορητότητας ανά αριθμό

10,50 €

Προσθήκη/Τροποποίηση ηχητικού μηνύματος σε πακέτο σύνδεσης

10 €

Τροποποίηση στοιχείων λογαριασμού

10 €

Μεταβίβαση τηλεφωνικής σύνδεσης σε άλλο λογαριασμό

15 €

Κόστος επανασύνδεσης αριθμού

18 €

Team Viewer Remote support –απομακρυσμένη παραμετροποίηση μίας συσκευής VoIP ή ενός softphone

20 €

Team Viewer Remote support – απομακρυσμένη παραμετροποίηση Asterisk

50 €

Ενεργοποίηση blacklist

10 €

Αλλαγή λίστας blacklisted αριθμών

5 €/αίτημα

Ηχογράφηση Κλήσεων

36 €/χρήστη ετησίως

Αλλαγή Caller id (Εμφανιζόμενου αριθμού κατά την εξερχόμενη κλήση)

10 €


Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016 όπου απαιτείται.