Αναλυτικά όλες οι Λειτουργίες ανά Πακέτο VPBX

Ψηφιακές Λειτουργίες

FREE
VPBX

START UP
VPBX

Business
VPBX

Enterprise
VPBX

ΓΕΝΙΚΑ

Θέσεις Εργασίας Πόσα εσωτερικά νούμερα - extensions μπορείτε να έχετε.

4

από 4

από 4

από 20

Δωρεάν Ενδοεπικοινωνία Δωρεάν επικοινωνία μεταξύ όλων των εσωτερικών του κέντρου.

Εξερχόμενα Κανάλια Ο αριθμός των εξερχόμενων καναλιών ορίζει πόσες ταυτόχρονες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε.

2

ανά Θέση Εργασίας

ανά Θέση Εργασίας

ανά Θέση Εργασίας

Δωρεάν Ώρες Τεχνικής Υποστήριξης

0

0

1

2

CALL FUNCTIONS Λειτουργίες Χρηστών

Follow me Δυναμική αναδρομολόγηση των κλήσεων από οποιοδήποτε εσωτερικό αριθμό του κέντρου σε άλλον αριθμό.

Call Hold Τοποθέτηση κλήσης σε αναμονή.

Call Transfer Μεταφορά κλήσης από το τηλέφωνό σας σε οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο τoυ κέντρου.

Call Forward Προώθηση κλήσεων σε οποιοδήποτε αριθμό της επιλογής σας (σταθερό, κινητό, αριθμό εξωτερικού).

3way call Κλήση με 3 ταυτόχρονους συμμετέχοντες.

Caller ID Εμφάνιση στις εισερχόμενες κλήσεις του αριθμού και του ονόματος του καλούντος (εάν το 2ο είναι διαθέσιμο).

Call Waiting Ενημέρωση για επιπλέον εισερχόμενες κλήσεις κατά την διάρκεια μίας συνομιλίας.

Call Pickup Εάν χτυπάει κάποιο άλλο εσωτερικό του κέντρου, μπορείτε να απαντήσετε την κλήση από τη συσκευή σας πατώντας απλά μερικά πλήκτρα.

Group Call Pickup Ορίζετε ομάδες συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία Call Pickup.

Do Not Disturb Προώθηση των κλήσεων κατευθείαν σε voicemail.

Missed Call Notification with Email Ενημέρωση για χαμένες κλήσεις με Email.

Call Block Φραγή κλήσεων - Φραγή εισερχομένων/εξερχομένων κλήσεων σε συγκεκριμένους αριθμούς.

* On Demand με Χρέωση

Απεριόριστα

Απεριόριστα

Voicemail Φωνητικό Ταχυδρομείο.

4

ανά Θέση Εργασίας

ανά Θέση Εργασίας

ανά Θέση Εργασίας

EXTENSIONS Virtual Εσωτερικοί Αριθμοί

Extension Management Διαχείριση Extensions.

Self Administration User Portal Διαχειριστικό για κάθε Εσωτερικό.

Music on Hold for Extensions Μουσική κατά την αναμονή για τα εσωτερικά.

Προεπιλογή

Προεπιλογή

Μουσική της επιλογής σας

Μουσική της επιλογής σας

Zoiper Extension QR Code Settings Αυτόματη Ρύθμιση Εφαρμογής Zoiper με QR code.

Grandstream Wave QR Code Settings Aυτόματη Ρύθμιση Εφαρμογής Grandstream Wave με QR code.

CRM INTERGRATION

Διασύνδεση με CRM

* On Demand με Χρέωση

* On Demand με Χρέωση

VPBX GUI USERS Online Διαχειριστικό Panel

Πρόσβαση στο διαχειριστικό panel του τηλεφωνικού κέντρου Ρυθμίζετε μόνοι σας εύκολα το τηλεφωνικό κέντρο μέσα από ένα εύχρηστο διαχειριστικό σύστημα.

Διαχειριστές Ορίζετε τους χρήστες του τηλεφωνικού κέντρου που θα έχουν πρόσβαση στο διαχειριστικό panel.

1

Απεριόριστοι

Ομάδες Διαχειριστών Ορίζετε ομάδες χρηστών που θα έχουν δικαιώματα διαχειριστή.

Απεριόριστα

INBOUND CALL FUNCTIONS Λειτουργίες Εισερχόμενων Κλήσεων

Announcements Ηχητικά μηνύματα υποδοχής ή ενημέρωσης.

1

1

6

Απεριόριστα

IVR Διαδραστικά τηλεφωνικά menu επιλογών που δρομολογούν τις κλήσεις σε συγκεκριμένο τμήμα ή εργαζόμενο ανάλογα με την επιλογή του καλούντα.

1

6

Απεριόριστα

Ring groups Ομάδες τηλεφωνικών συσκευών που “χτυπούν” ταυτόχρονα ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων της επιχείρησής σας.

1

1

6

Απεριόριστα

PSTN Destinations Δυνατότητα ένταξης εξωτερικού αριθμού στο τηλεφωνικό κέντρο όπως για παράδειγμα ένα κινητό.

DISA Πρόσβαση στο τηλεφωνικό κέντρο από εξωτερικό αριθμό (σταθερό ή κινητό) και χρήση όλων των λειτουργιών του κέντρου.

** Με Αγορά Αριθμού

** Με Αγορά Αριθμού

** Με Αγορά Αριθμού

QUEUES Λειτουργίες Ουρών Αναμονής

Queues Ουρές αναμονής κλήσεων που τοποθετούν τις εισερχόμενες σε σειρά προτεραιότητας.

1

6

Απεριόριστες

Queues Wallboard Statistics Στατιστικά των Queues σε πραγματικό χρόνο.

Queues Summary Στατιστικά των Queues ανά ήμερα/μήνα κ.λπ.

Queue Music on Hold Μουσική κατά την αναμονή στην ουρά.

Προεπιλογή

Μουσική της επιλογής σας

Μουσική της επιλογής σας

Queue Callback Δυνατότητα επανάκλησης όσων μπαίνων στην ουρά αναμονής.

Queue Callback Statistics Αναλυτικά στατιστικά επανακλήσεων.

Queue Announce Position Ανακοίνωση της θέσης του καλούντα στην ουρά αναμονής.

TIME CONDITIONS Διαφορετική Λειτουργία του Κέντρου ανάλογα την ώρα/ημέρα

Time Conditions Διαφορετική λειτουργία του κέντρου και διαχείριση των εισερχομένων κλήσεων με κριτήριο την ώρα και την ημέρα.

1

6

Απεριόριστα

Time Condition Presets Προκαθορισμένα Time Conditions για συγκεκριμένες ημέρες/γιορτές/αργίες.

CONFERENCES Τηλεφωνικές Συνδιαλέξεις

Conferences Τηλεδιάσκεψη μεταξύ 3 ή περισσότερων ατόμων, σε συγκεκριμένο αριθμό.

1

6

Απεριόριστα

Conferences control with moderator Τηλεδιάσκεψη με συντονιστή.

CALL RECORDING Ηχογράφηση Κλήσεων

Call Recording Ηχογράφηση Κλήσεων.

* On Demand με Χρέωση

* On Demand με Χρέωση

Recordings Retention Διατήρηση των ηχογραφημένων κλήσεων.

* On Demand με Χρέωση

* On Demand με Χρέωση

CALL REPORTING Στατιστικά Κλήσεων

Call Detail Records Αναλυτικά στατιστικά κλήσεων.

Advanced Call Search Αναζήτηση κλήσεων.

Call Statistics Γενικά στατιστικά κλήσεων.

Extension Summary Στατιστικά ανά εσωτερικό.

FAX Αποστολή/Λήψη Fax

Fax Server INBOUND Λήψη FAX.

** Με Αγορά Αριθμού

** Με Αγορά Αριθμού

** Με Αγορά Αριθμού

Fax Server OUTBOUND Αποστολή FAX.

DOOR PHONE Θυροτηλέφωνο

Υποστήριξη Door Phone Θυροτηλέφωνο.

Distinctive Ring Διαφορετικός ήχος κλήσης για το θυροτηλέφωνο.

OUTBOUNDS CALLS Λειτουργίες Εξερχομένων Κλήσεων

Anonymous Caller ID Απόκρυψη κλήσεων.

Outbound Call Pin Numbers – lock outbound routes with pin Πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων μόνο με τη χρήση συγκεκριμένου Pin.

DEVICES Λειτουργίες Συσκευών

Automatic Device Provisionings Αυτόματη παραμετροποίηση των συσκευών του κέντρου.

Busy Lamp Field Βλέπετε ποια εσωτερικά είναι διαθέσιμα για κλήση ανά πάσα στιγμή.

WEB Phone Εφαρμογή που επιτρέπει την πραγματοποίηση κλήσεων μέσα από έναν Interner browser.

Encryption TLS/SRTP Κρυπτογράφηση κλήσεων.

WEB OPERATOR PANEL Λειτoυργίες του Online Διαχειριστικού Panel

OP Call details Λεπτομέρειες και ιστορικό κλήσεων μέσα από το διαχειριστικό.

OP Eavesdrop Aκρόαση κλήσης μέσα από το διαχειριστικό.

OP Hangup Κλείσιμο της κλήσης μέσα από το διαχειριστικό.

OP Manage Διαχείριση των κλήσεων μέσα από το διαχειριστικό.

OP Record on Demand Ηχογράφηση κλήσης μέσα από το διαχειριστκό.

* On Demand με Χρέωση

OP Panel View Επισκόπηση της κατάστασης όλων των εσωτερικών.

CALL MONITORING Λειτουργίες Παρακολούθησης/Ακρόασης Κλήσεων

Call Monitoring Ακρόαση κλήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Call Barge Ακρόαση κλήσεων σε live χρόνο και ταυτόχρονη συνομιλία με τους συμμετέχοντες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


*On Demand με Χρέωση
**Με Αγορά Αριθμού