Εξερχόμενες κλήσεις

Ενδεικτικές χρεώσεις για
δημοφιλείς Διεθνείς ΠροορισμούςΑναλυτικός κατάλογος χρεώσεων Yuboto Telephony

Μάθετε άμεσα το κόστος κλήσης για τους προορισμούς που σας ενδιαφέρουν κατεβάζοντας τον Αναλυτικό κατάλογο χρεώσεων.

Αναλυτικοί κατάλογοι χρεώσεων Shortcodes

Μάθετε άμεσα το κόστος κλήσης για τα shortcodes που σας ενδιαφέρουν κατεβάζοντας τον Αναλυτικό κατάλογο χρεώσεων shortcodes.

Οι κλήσεις προς αριθμούς μεριζόμενης χρέωσης της σειράς 800 δεν χρεώνονται.
Οι κλήσεις προς αριθμούς μεριζόμενης χρέωσης της σειράς 801 χρεώνονται προς €0,0551 ανά λεπτό, με βήμα χρέωσης το λεπτό περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Οι κλήσεις προς διεθνείς αριθμούς International FREEPHONES της σειράς 00800 χρεώνονται προς €0,0453 ανά λεπτό περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016
Σας ενημερώνουμε πως κλήσεις έκτακτης ανάγκης όπως κλήσεις προς το 100, 106, 166, 199, 112, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν απο δίκτυα VoIP, επιπλέον δεν είναι δυνατές κλήσεις προς τις σειρές 15ΧΧ, 18ΧΧ.


Χρεώσεις Αριθμοδότησης

Ελληνική ΑριθμοδότησηΠακέτα Ελληνικής Αριθμοδότησης

Αριθμοδότηση Εξωτερικού

Αριθμός Εξωτερικού

από

148,8

ανά έτος

Διαχειριστικές Χρεώσεις Yuboto Telephony


Παρακάτω περιγράφονται οι εργασίες που επιβαρύνονται με διαχειριστικά κόστη

Εργασία

Κόστος

Μετατροπή Προσωπικής Τηλεφωνικής Σύνδεσης σε SIP Trunk και το αντίστροφο

ΔΩΡΕΑΝ

Μετατροπή Προσωπικής Τηλεφωνικής Σύνδεσης σε Fax to Email και το αντίστροφο

10 €

Τροποποίηση/Μετατροπή Πακέτου Σύνδεσης (αφορά IVR, Ring Group, Queue, Virtual Pbx)

50 €

Προσθήκη/Τροποποίηση ηχητικού μηνύματος σε πακέτο σύνδεσης

10 €

Τροποποίηση στοιχείων λογαριασμού

30 €

Μεταβίβαση τηλεφωνικού αριθμού σε άλλο λογαριασμό

25 €

Κόστος επανασύνδεσης αριθμού

30 €

Team Viewer Remote support –απομακρυσμένη παραμετροποίηση μίας συσκευής VoIP ή ενός softphone

20 €

Team Viewer Remote support – απομακρυσμένη παραμετροποίηση Asterisk

50 €


Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% του άρθρου 55 του Ν.4389/2016

Ψηφιακές ευκολίες banner
Δείτε επιπλέον ψηφιακές ευκολίες που παρέχονται στους συνδρομητές της Yuboto.
Ψηφιακές ευκολίες
Συσκευές VoIP Banner
Δείτε συμβατές συσκευές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
Συσκευές VoIP